KEY-yoga

5000 år gammel tradisjon

KEY-Yoga eller «Kundalini Energy Yoga», har sine røtter i de gamle yogatradisjonene. Mye av inspirasjonen er hentet fra kundaliniyoga som igjen har sine røtter i den klassiske yogatradisjonen som anslås å være minst 5000 år gammel. KEY-Yoga har ytre sett mye til felles med kundaliniyoga (som undervist av Yogi Bhajan) ved at det ofte undervises i de samme kriyaene (yogasettene) og meditasjonene. På et dypere plan er dette en fornyelse av yogatradisjonen ved at det yogatekniske rendyrkes og tilpasses en moderne tid. Endringene sees tydeligst fra en yogalærers perspektiv gjennom en mer sekulær yogafilosofi og mindre fokus på læresetninger og leveregler. Oppmerksomheten flyttes fra det rituelt tradisjonelle og over på opplevelsen av yoga her og nå. Dette uten for skråsikkre forklaringsmodeller. KEY-Yoga er på tross av dette, tro mot sine røtter i Raja-Yoga og den klassiske yogatradisjonen. Det er derfor en videreføring av en allerede svært gammel tradisjon. Det vil i framtiden bli satt opp egne lærerutdannelser i KEY-Yoga.

Livsenergi

Begrepet "kundalini" er navnet på en livsenergi som finnes inne i hvert enkelt menneske. Den symboliseres gjerne med en slange som ligger kveilet 3,5 ganger nederst i ryggraden. Ved å gjøre KEY-Yoga, frigjøres denne energien og går i en strøm oppover ryggraden. Gjennom dette får du kontakt med en indre kjerne eller din indre sannhet. Alle opplever KEY- Yoga ulikt, men for de fleste oppleves dette som et svært bra redskap for å styrke kroppen, gjøre kroppen mer smidig, få mer indre ro (”mindfulness”) osv.

Hva er KEY- yoga bra for?

KEY yoga er svært bra for både avspenning, nedstressing, stive skuldre og nakke, ryggproblemer og alle andre fysiske problemer. I tillegg er det god forebyggende trening som både øker styrke, smidighet og har positiv innvirkning på pust og kondisjon. KEY-Yoga virker også svært avspennende og har en balanserende effekt på psyken. Men først og fremst er Kundalini Yoga en svært inspirerende aktivitet som gir pågangsmot, energi og livsglede.

Passer KEY Yoga for meg?

Enkelte ganger får jeg spørsmål fra personer som lurer på om de er fleksible nok til å begynne på yoga. Mange tror at man må være svært myk og kanskje til og med ha et bestemt talent for å drive med KEY-Yoga. Jeg pleier å si: Jo stivere du er, jo mer talent har du for yoga.

Sannheten er at KEY-Yoga passer for de aller fleste. Det eneste unntaket er dersom man av helsemessige årsaker frarådes av lege å bli med på yoga.

Påmelding